FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Dbajmy o przyrodę

Przez wieki człowiek żył w zgodzie z naturą, szanując jej siłę. Rozwój cywilizacji sprawił, że człowiek postanowił naturę ujarzmić, mając do dyspozycji maszyny, zmieniał koryta rzek, wycinał lasy i dewastował środowisko naturalne. Dopiero teraz widzimy jak bardzo my ludzie się w tych dążeniach przeliczyliśmy.
Sami doprowadziliśmy do ogromnej, częściowo nieodwracalnej degradacji planety. Zamiast ujarzmić przyrodę, ujarzmiliśmy samych siebie. Ochrona środowiska tu jest więcej to bardzo ważny problem, nad którym człowiek jednak zaczął się zastanawiać dopiero teraz. Oczywiście natura jest silna i jeśli da się jej szanse, to ona się odrodzi i oczyści tylko na to potrzeba lat i dla nas może być wtedy już zbyt późno. Jedyne co teraz możemy robić, to dbać by degradacja planety nie postępowała w takim tempie jak to się działo przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Wciąż na Ziemi jest wiele miejsc, gdzie człowiek jeszcze nie przyłożył swojego piętna. Trzeba zadbać aby te ostatnie rezerwaty przyrodnie nie zostały również do reszty zindustrializowane. Rośliny pod ochroną , zwierzęta, którym grozi wyginięcie, dajmy im przestrzeń do życia.
Ogromnym problemem jest zanieczyszczenie wód jak i powietrza, problemem są wciąż rosnące wysypiska, które w wielu miejscach na ziemi stanowią naprawdę spory kłopot. Wiele krajów wciąż nie do końca potrafi przetwarzać swoje śmieci tak, by nie zalegały i nie zwiększały degradacji środowiska. Przyroda jest cierpliwa ale coraz częstsze kataklizmy pokazują, że jej cierpliwość do nas jest już na wyczerpaniu. Największe są te tragedie, które często wynikają z naszej rabunkowej gospodarki przyrody. Świadomość tego iż mamy swój udział w ich powstawaniu, wpływa coraz częściej na nasze postrzeganie świata. Lawiny błotne w regionach, gdzie wycinano lasy tropikalne, powodzie, gdzie człowiek regulował biegi rzek i teraz nadmiar wody nie ma ujścia. To wszystko stworzyliśmy sami, natura tylko upomina się o swoje prawa, i zapewne będzie to robiła częściej ponieważ efekt cieplarniany się ciągle powiększa.

© 2016 – 2019, cubus. All rights reserved.