FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Sztuka w Polsce

Jesteśmy bardzo przywiązani jako naród do zabytków, historii a także do dzieł sztuki znanych polskich artystów. Historia naszego narodu była skomplikowana i burzliwa, przez co miała ona istotny wpływ na losy naszej narodowej kultury, która jest przez to niezwykła i barwna. Wiele dzieł sztuki powstawało z porywów uczuć patriotycznych, co znacząco podnosi ich wartość sentymentalną dla Polaków. Nie da się ukryć, że do dziś wiele dzieł budzi w nas wielkie emocje związane z tożsamością narodową.
W każdym razie jako naród, ze sztuka zawsze byliśmy blisko. Widać to również dziś, po tym jak chętnie odwiedzamy zarówno muzea jak i galerie. Choć wielu z nas nie może sobie pozwolić na zawieszanie w domach oryginalnych malarzy, to jednak prowadzeni pewną tęsknotą i przywiązaniem do sztuki, staramy się czasem zamieszczać  kopie znanych dzieł. Coraz częściej też, w centrum naszego zainteresowania znajduje się sztuka nowoczesna, bywa ona kontrowersyjna, i prowokuje często konflikty nie tylko w świecie artystycznym ale również w życiu publicznym.
Obecnie mamy spokojniejsze czasy, pozbawione lokalnych konfliktów zbrojnych, wobec czego sztuka nowoczesna ukierunkowuje się przeciwko normom społecznym a nie politycznym. Często sztuka jest odpowiedzią na ważne wydarzenia społeczne, podniosłe lub smutne ale z całą pewnością istotne. Sztuka jak ta przed wiekami jest po prostu odzwierciedleniem tego co dzieje się aktualnie w świecie, w którym żyje twórca. Dlatego sztuka nowoczesna będzie w pełni doceniona za jakiś czas, gdy tematyka nie będzie już taka świeża, co również jest swoistą normą sztuki w ogóle. Pewne rzeczy po prostu nie ulegają zmianie, jedynie środki przekazu są inne a człowiek zawsze lubił otaczać się pięknymi przedmiotami, więc kupujemy sztukę nowoczesną nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy lub nie zgadzamy się z przekazem w niej zawartym.

© 2011 – 2014, flashfox. All rights reserved.