FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Przyczyny wad wymowy

Przyczyny wad wymowy

Wada wymowy zawsze występuje z jakiegoś powodu, związanego z rozwojem psychicznym lub fizycznym. Niezależnie od podłoża, warto jest zacząć terapię jak najwcześniej, tak by zmniejszyć dysproporcje w rozwoju malucha w porównaniu do jego rówieśników.

Najczęstsze przyczyny

Najbardziej powszechny powód, przez który dochodzi do powstania wad wymowy, to nieprawidłowa budowa narządów mowy. W ten sposób artykulacja głosek nie odbywa się tak, jak powinna. Nieprawidłowa budowa aparatu mowy obejmuje w szczególności język: gdy jest za długi lub za krótki lub gdy jego wędzidełko jest nieprawidłowej długości. Za wadę wymowy odpowiadać może również zła budowa podniebienia, w którym zaczynają pojawiać się na przykład rozszczepy. Pewne ryzyko wprowadzają również wady zgryzu.

Niewłaściwa praca narządu mowy

Są takie przypadki dzieci, u których aparat mowy rozwinął się poprawnie, zaś problem dotyczy sposobu jego funkcjonowania. W szczególności jest to niewłaściwe połykanie, tzw. infantylne – kiedy język wsuwa się pomiędzy zęby. Brak odpowiedniego napięcia oraz mała sprawność języka, żuchwy oraz ust również może stać za tym, że nasze dziecko ma problemy z prawidłową wymową. Kolejna przyczyna to zakłócenia pomiędzy pracą mięśni napinających oraz tych, które odpowiadają za pracę więzadeł głosowych.

Narząd słuchu oraz czynniki psychiczne

Za złą wymową stoi nieprawidłowa budowa lub złe działanie narządu słuchu. Są to wszystkie upośledzenia słuchu oraz niedosłuch. Natomiast za czynniki psychiczne uznaje się zwykły brak zainteresowania nauką mowy oraz postrzeganie mówienia jako czynności męczącej lub zbędnej. Bardziej związane z działaniem układu nerwowego są natomiast wszystkie zaburzenia związane z wychwytywaniem oraz analizowaniem dźwięków. Nieprawidłowa wymowa występuje też u dzieci, które cierpią na zaburzenie słuchu mownego. Ogólne opóźnienie rozwoju jest również uznawane za przyczynę, dla której maluch wysławia się w sposób niepoprawny lub prawidłowa artykulacja stanowi dla niego duże wyzwanie. Niezależnie od przyczyn, rodzice powinni jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą w zakresie logopedii.

© 2017, admin. All rights reserved.