FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Lokaty, kredyty, ubezpieczenia

Leasing

Leasing jest pionierską i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie potrzebującą wkładania dużych środków prywatnych. Przez cały czas istnienia umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje majętnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe stosuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing pozwala na wliczenie pełnego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania dochodu, co przynosi opcję finansowania z profitu jeszcze przed opodatkowaniem.
Leasing różnego rodzaju dóbr i usług pojawił się jako okazja na zdobycie innowacyjnych technologii, których zdobywanie drogą dotychczasową (kredyt, środki własne) przyczyniało wiele kłopotów natury fiskalnej.
Leasing jest najprostszą i najszybszą procedurą finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to odpowiednia i dobra droga do powiększenia naszych zysków i urtwalania swojej lokalizacji na rynku. Dotychczasowa dynamika rozwoju sprawia, że ta forma oferowania usług ma swoją okazję rozwoju i rokuje wysoką dochodowość takich przedsięwzięć.

Sprawdź

Private equity

Private equity czyli prywatny kapitał jest pojmowany jako inwestycja w aktywa, jakie nie są rejestrowane na sektorach ogólnych. Sama nazwa bezpośrednio podsuwa miejsce i metodę pozyskania kapitału – emisja prywatna, w odróżnieniu od emisji publicznej. Inwestycje private equity są często wiązane, jak się okazuje błędnie, z zaangażowaniem kapitału tylko w firmy poza publicznym obrotem. Błędnie, bo zdarza się, że gigantyczne organizacje private equity inwestują w przedsiębiorstwa protokołowane na giełdach i wycofują je stamtąd.

Inwestorzy, którzy nie mają możliwości przeprowadzania takich inwestycji mogą lokować swoje pieniądze w fundusze private equity. Fundusze te nadzorowane są przez firmy, jakie dokładnie w ten sposób magazynują potrzebne środki do realizowania transakcji wykupu lub przejmowania. Fundusze private equity na ogół nadzorują zarządy przejętych firm i wdrażają do nich ‘swoich’ menadżerów, których przedmiotem jest spowodowania wzrostu wartości przejętego podmiotu.

© 2011, ldeks13. All rights reserved.