FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Oszczędzanie energii

O konieczności oszczędzania energii elektrycznej słuchać już od dosyć dawna. Organizowane są akcje typu zgaś światło itp. Wszystko to ma nam uświadomić, że jest tak duże zapotrzebowanie na energię i z roku na rok to zapotrzebowanie wzrasta w tak dużym stopniu, że już niedługo tej energii zacznie nam brakować po prostu. Nie bez znaczenie jest tu również fakt, że tradycyjne sposoby wytwarzania energii w sposób ogromny szkodzą naszej planecie.
Przede wszystkim ze względu na to, że procesowi temu towarzyszy wytwarzanie i ulatnianie się do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla, który jest odpowiedzialny za powtarzanie efektu cieplarnianego. W każdym razie z tego względu poza akcjami uświadamiającymi o konieczności oszczędzania energii oferowane są dofinansowania instalowania takich rozwiązań jak kolektory słoneczne, które pozwolą zaoszczędzić znaczne ilości energii potrzebnej na podgrzanie wody dla czteroosobowej rodziny.
Kolektor pobiera energię z promieni słonecznych i przetwarza ją w taki sposób, że jest ona wykorzystywana do podgrzania wody dla całego domu. Jeden kolektor starcza na podgrzanie wody na potrzeby właśnie czteroosobowej rodziny, gdy zapotrzebowanie na ciepła wodę jest większe, wtedy montowana jest większa ilość kolektorów. Energia pozyskiwana ze słońca jest w kolektorach magazynowana, więc nawet w zachmurzony dzień, nie będzie problemów z ciepłą wodą. Zdecydowanie jednak lepiej prezentuje się rozwiązanie pozyskiwania energii z siły wiatru, którego w naszej szerokości geograficznej nigdy nie brakowało. Elektrownie wiatrowe są coraz popularniejsze, w naszym kraju jeszcze może wiatraków nie jest jakaś duża ilość, jednak daje się je już zauważyć, jest ich z każdym rokiem coraz więcej. To jednak jak na razie nie wpływa zupełnie w żaden sposób na wysokość naszych rachunków ze energię, niestety.

© 2015 – 2019, cubus. All rights reserved.