FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Przydomowe oczyszczalnie jak dokonać właściwego wyboru ?

Przydomowe oczyszczalnieW ciągu kilku ostatnich lat rynek na przydomowe oczyszczalnie bardzo się rozbudował, co spowodowało duży wzrost liczby produktów, który nierzadko przyprawia o ból głowy osoby szukające rozwiązania dla siebie. Oczyszczalnia biologiczna a może oczyszczalnia drenażowa? W myśl zasady „każdy chwali swoje” każda dostępna na rynku przydomowa oczyszczalnia jest dla wszystkich i na każde warunki najlepsza. Aby nie dać się nabrać na tego typu sztuczki musimy dowiedzieć się więcej na temat konstrukcji samego zbiornika, sposobu pracy urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni czy wreszcie znaleźć odpowiedź na pytanie jak długo taka oczyszczalnia będzie sprawnie dla nas pracowała?

Przydomowe oczyszczalnie – podział

Zacznijmy od początku, mianowicie jakie obecnie mamy dostępne przydomowe oczyszczalnie na naszym rynku i jak możemy je uszeregować? Po wnikliwym przebadaniu rynku dokonałem takiego podziału wraz z krótkim opisem poszczególnych typów, który zamieszczam poniżej.

Przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

są to oczyszczalnie składające się z dwóch elementów: zbiornika zwanego osadnikiem gnilnym oraz drenażu rozsączającego. W osadniku gnilnym zachodzi proces oczyszczania beztlenowego i separacji ścieku w drenażu rozsączającym natomiast ostateczne oczyszczanie tlenowe i odprowadzenie do gruntu. Przydomowa oczyszczalnie tego typu dostępna jest na rynku z kilkoma wariantami systemów rozsączających:

  • Oczyszczalnia z drenażem z rur perforowanych – system ten składa się z ciągów rur perforowanych układanych w rowach ze żwirem. Charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem wolnego terenu, który musimy przeznaczyć na montaż przydomowej oczyszczalni. Jest to z najtańszych rozwiązań oczyszczania ścieków. Urządzenia tego typu możemy znaleźć nawet w niektórych marketach budowlanych
  • Przydomowa czyszczalnia tunelowa – system rozsączania składa się z modułów tuneli plastikowych, które posiadają większą pojemność magazynową wody niż rury perforowane, dzięki czemu długość instalacji może ulec znacznemu skróceniu gdyż tunel zmagazynuje ściek w godzinach większego zużycia wody i stopniowo będzie uwalniał jego gruntu.
  • Oczyszczalnia pakietowa , oczyszczalnia na matach (pakiety z geowłókniną) – jest to rozwiązanie najskuteczniejsze w oczyszczaniu z opisanych tu oczyszczalni drenażowych. Pakiet składa się z poskładanej na kształt harmonijki geowłókniny przełożonymi na przemian kawałkami plastiku. Jest to tak skonstruowane, że ściek wypływający ze zbiornika na matę wpływa w co drugą taką zakładkę natomiast w innych znajduje się powietrze, dodatkowo geowłóknina stanowi idealny materiał do przyrostu błony biologicznej co w dużym stopniu poprawia efekty pracy oczyszczalni.

Przydomowe czyszczalnie biologiczne

są to urządzenia, w których proces oczyszczania przebiega w samym zbiorniku ( bezdrenażowe ). W zestawie znajduje się dmuchawa dostarczająca powietrze do oczyszczalni ( proces napowietrzania ), więc oczyszczanie beztlenowe jak i tlenowe występuje bezpośrednio wewnątrz zbiornika. Oczyszczalnie te są co najmniej 2-3 komorowe. Dostępne na naszym rynku oczyszczalnie biologiczne możemy podzielić dwojako:

  • Zważywszy na tryb pracy

i)        Przydomowe oczyszczalnie CBR – z przepływem grawitacyjnym, gdzie przepływ ścieku pomiędzy komorami wymuszony jest ilością wpływającego ścieku surowego

ii)       Przydomowa oczyszczalnia SBRprzydomowe oczyszczalnie tego typu sterowane są poprzez urządzenie sterujące, które zaprogramowane jest na kilka cykli: pobór ścieków, napowietrzanie, osadzanie i odpompowanie oczyszczonego ścieku.

  • Zważywszy na zastosowane technologie oczyszczania:

i)        Oczyszczalnia z osadem czynnym – w oczyszczalni znajduje się komora napowietrzania, do której doprowadzone jest powietrze z dmuchawy

ii)       Oczyszczalnia ze złożem biologicznym – w oczyszczalni znajduje się komora ze specjalnym materiałem wykonanym najczęściej z tworzywa sztucznego, na powierzchni którego rozwija się błona biologiczna – zespół mikroorganizmów składający się głównie z bakterii biorących zasadniczy udział w oczyszczaniu ścieków.

iii)     Oczyszczalnia z osadem czynnym i złożem biologicznym – w jednej komorze oczyszczalni znajdują się dwa wspomniane wyżej rozwiązania

Jak widać sporo typów oczyszczalni znajduje się na naszym rynku i niebywałą sztuką jest wybrać odpowiednią na nasze warunki. Kierując się zasadą, że najlepsze jest najdroższa w tym przypadku raczej nie podejmiemy złej decyzji, jednak rozsądnym jest byśmy kierowali się czymś więcej a z pewnością uda nam się wybrać równie dobre rozwiązanie i jeszcze zaoszczędzić kilka złotych.

W następnym artykule podpowiemy Państwu czym kierować się wybierając odpowiednią dla siebie przydomową oczyszczalnię ścieków.

© 2013, ssitpozycje. All rights reserved.