FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Karta platnicza charakterystyka

Karty pożyczkowe co nas boli.
Kiedy poniesiemy koszty za używanie karty bankowej jak za mokre zboże?

Brak spłaty kwoty minimalnej w określonym czasie owocuje doliczeniem oprócz odsetek specjalnej opłaty za zwłokę (zależnie od instytucji finansowej 20-50 zł). Okres spłaty to termin, w którym pieniążki muszą znaleźć się na koncie w instytucji finansowej. Jeśli zatem dokonujemy płatności na poczcie, trzeba uczynić to nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeśli dokonujemy przekazu z instytucji finansowej, najlepiej uczynić to dwa dni przed terminem. Jeśli natomiast mimo uciekających terminów nie zrobimy spłaty zobowiązania, wystawiamy się na opłaty windykacyjne. Informacja telefoniczna albo wizyta pracownika instytucji finansowej mogą kosztować ponad 100 zł.
Musimy także zwracać uwagę, by nie przewyższyć limitu pożyczki. Dotyczy to tzw. wypukłych kart finansowych, którymi można płacić dodatkowo tam, gdzie nie ma odpowiednich urządzeń, jakie kontrolują, czy klient ma na karcie odpowiedni limit do wykonania płatności. Jednak, gdy transakcja zachodzi ręcznie, takiego kontrolowania nie ma, co może skutkować takim właśnie przekroczeniem limitu.

W przypadku przekroczenia limitu z winy użytkownika banki biorą od posiadaczy kart cenę wynoszącą około 50 zł.

Karty Kredytowe – Kolejne koszty przy wykorzystywaniu karty płatniczej:

  • Ochrona od kradzieży karty (0-12 zł miesięcznie). Jest to polisa chroniąca kartę na wypadek kradzieży. Coraz regularniej jednak banki dodają do kart zabezpieczenia uzupełniające, np. rabunku pieniędzy czy produktu nabytego kartą. W niektórych instytucjach finansowych ubezpieczenie jest gratisowe, w innych jest płatne. Może być też dobrowolne lub obowiązkowe.
  • Ubezpieczenie spłaty zobowiązania (0,06-0,36 proc. salda zadłużenia miesięcznie). W ramach owego ubezpieczenia TU spłaci debet na karcie w okoliczności śmierci lub utraty możliwości pracy przez właściciela karty. Opłata za ubezpieczenie jest co miesiąc szacowana na bazie salda zadłużenia lub limitu kredytowego. W większości banków można z tego ubezpieczenia zrezygnować.
  • Koszty za przekroczenie limitu (20-60 zł). Jeżeli naruszymy przypisany nam przez instytucję finansową limit na karcie. To może się wydarzyć, gdy płacimy kartą tam, gdzie nie są wykorzystywane elektroniczne terminale do obsługi kart, np. w taxi.
  • Zapłata za opóźnioną spłatę (20-60 zł). Jeśli nie zrobimy spłaty minimalnej w podanym przez instytucję finansową czasie, zapłacimy te koszty.

© 2011 – 2014, klamka13303. All rights reserved.