FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Lokata czy inwestowanie – o to jest pytanie

Lokata bankowa, od lat znana jest jako banalnie prosta forma pomnażania pieniędzy, w dzisiejszych czasach jednak jej atrakcyjność spada. Takie oceny lokat, związane są z oprocentowaniem. Zależne od inflacji, sytuacji gospodarczej i decyzji banków, w dzisiejszych czasach nie są zbyt wysokie.

Na pocieszenie trzeba wspomnieć, że lokaty bankowe sprzed kilku lat były jeszcze mniej korzystnie oprocentowane. Czy dziś warto decydować się na lokaty? Nie ma konkretnej odpowiedzi, wielu klientów zastanawia się więc, czy lepsze są lokaty czy inne sposoby pomnażania pieniędzy, określane wprost jako ich inwestowanie.

Odpowiadając na to pytanie należy powiedzieć wprost – oprocentowanie lokat i inne możliwości generowania dochodu pasywnego pozwalają twierdzić, że inne opcje mogą być korzystniejsze. Przykładem jest choćby gra na giełdzie, fundusze inwestycyjne, obligacje – wszystko to może przynieść większe zyski, jednak nie jest to generalna zasada. Aby tak było trzeba choć trochę znać się na rynku finansowym.

W przeciwieństwie do lokaty, każdy tego typu produkt opisywany jest wprost jako produkt dający możliwość zysku, ale i straty. Podejmując decyzje o wpłaceniu pieniędzy na fundusz inwestycyjny, o grze na giełdzie czy o innych możliwościach osiągania zysków, należy brać pod uwagę co najmniej możliwość nie zarobienia pieniędzy a często i straty. Lokaty terminowe tego ryzyka nie mają. Nawet niewielkie zyski są zyskami pewnymi. Decyzja o sposobie lokowania zbędnej w danej chwili gotówki powinna być zatem przemyślana. Niewielkie oprocentowanie lokat jest zawsze zyskiem, co ważne – możliwym do wypłacenia po krótkim czasie. Inwestowanie w obligacje czy fundusze to inwestowanie długofalowe.

Reasumując, oprocentowanie lokat bankowych i pozabankowych może odstraszać, jest to jednak cena za pewność zysku. Posiadając pieniądze do zainwestowania można rzecz jasna zarobić więcej, ale na pewno nie tak pewnie jak na lokatach,warto więc za każdym razem rozważyć: czy warto ryzykować? Wpłata pieniędzy na lokatę to zysk pewny, zabezpieczony gwarancjami instytucji związanych z bankami. Warto o tym pamiętać.

© 2012, abtarasew. All rights reserved.