FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Mieszkaniowy kredyt

Dług hipoteczny jest długiem długoterminowym udzielanym pod zastaw hipoteki. Przeznaczony jest przede wszystkim na zakup domu lub nieruchomości. Długi hipoteczne udostępniane są na okres mniej więcej 20 – 30 lat z racji tego, że są to duże sumy.
Na skutek tego klient nie czuje tak dotkliwie naliczanych procentów a bank systematycznie bierze zapłatę za użyczenie kredytu. Zabezpieczeniem dla banku jest posiadłość, uzyskana za te pieniądze, którą przejmie w przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązań. Banki praktycznie nie oferują konsumentom indywidualnym długów na zakup lub budowę domu bez obciążenia hipoteki, gdyż umowy opiewają na za bardzo duże kwoty a bank musi dysponować zabezpieczeniem debetu.
Wyjątki zdarzają się w przypadku kredytów na mieszkanie. Czasami bank może udzielić mieszkaniowego kredytu zabezpieczając go w inny sposób, jest to jednakże niezwykle sporadycznie uprawiane, ale jeśli dochodzi już do takich sytuacji, to kredyt taki jest dużo droższy a okres spłaty staje się krótszy. Bardzo znacznym, jeżeli nie najważniejszym elementem decydującym o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu kredytu jest wypłacalność kredytobiorcy tzw. zdolność kredytowa. Bank szczegółowo bada kondycję finansową ewentualnego interesanta przeliczając jego środki utrzymania, koszty utrzymania rodziny, opłaty stałe i inne zobowiązania kredytowe, po czym oblicza kwotę, którą klient może wpłacić do banku każdego miesiąca. Na tej bazie określana jest wysokość kredytu mieszkaniowego, comiesięcznej raty i inne parametry takie jak okres spłaty i dodatkowe obciążenia.

© 2011 – 2014, parambulek13. All rights reserved.