FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Całkowite koszty kredytu

Kilka lat wstecz weszły do życia przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej, regulujące kwestię maksymalnych odsetek oraz innych kosztów powiązanych z udostępnieniem kredytu. Zmiany dokonano w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o kredycie gotówkowym.
Maksymalne oprocentowanie

Pierwsza zasadnicza zmiana mówi o maksymalnym oprocentowaniu pożyczek gotówkowych, udzielanych przez banki, jak i inne firmy. Nie ważne, jaki kredyt weźmiemy – czy jest to kredyt w koncie, kredyt gotówkowy, na auto czy debet na karcie kredytowej. Ustawa stosuje się do wszelakiego modelu pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych i które spełniają kryteria tzw. zobowiązania konsumenckiego, a więc takiego, którego kwota nie przekracza 80 tys. zł.

Dokładnie z ustawą, oprocentowanie zobowiązania konsumenckiego nie może przekroczyć 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP.
Przejrzyj porównanie : pożyczka gotówkowa
Druga zmiana wprowadza największe koszty innych opłat powiązanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Codzi tutaj o opłaty i prowizje za udzielenie kredytu, które maksymalnie mogą wynieść w całości 5 proc. kwoty kredytu. Z tej grupy wyłączono jednak koszty powiązane z ustanowieniem, zmianą lub ustaniem zabezpieczeń i ubezpieczeń. Starając się o pożyczkę powinno się więc zwrócić szczególną uwagę szczególnie na koszty jego ubezpieczenia. Wiele banków, a szczególnie firm pożyczkowych, niskie przychody z tytułu odsetek i prowizji wynagrodziło sobie bowiem zastosowaniem obowiązkowych ubezpieczeń.

© 2011 – 2014, kalibara13. All rights reserved.