FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Różnice w podatku od osiągniętych zysków

podatek od zyskówPodatki od zysków kapitałowych znane są praktycznie we wszystkich krajach europejskich. W Polsce podatek ten znany jest lepiej jako podatek Belki i wynosi 19% zysku. Jednak stawka ta, choć stosunkowo wysoka znajduje się w połowie średniej dla państwa europejskich.

Najwyższe obciążenie zysków kapitałowych występuje w Szwecji, bowiem wynosi aż 30%. Na drugim końcu znajduje się Szwajcara, która w ogóle nie wprowadziła podatku od zysków kapitałowych. Jest to spowodowane ogólnym założeniem polityki fiskalnej Szwajcarii zgodnie, z którym kraj ten ma przyciągać osoby, które posiadają znaczne oszczędności. Bardzo niskie obciążenie podatkowe ustaliła również Holandia. Podatek w Holandii, jaki płacimy od zysków kapitałowych wynosi jedynie 1,2%. Jednak w tym przypadku jest to również podatek od całości posiadanego majątku.

Obserwując wielkość podatku od zysków w danym kraju można również wyciągnąć pewne wnioski o charakterze danego systemu podatkowego. Kraje o niskim poziomie podatku od dochodów kapitałowych zasadniczo uważane są bardziej przyjazne inwestorom i tym starają się przyciągać kapitał, który pomaga w rozwijaniu ich przedsiębiorstw poprzez giełdę lub system bankowy.

Porównując wysokość podatku należy jednak również brać pod uwagę skuteczność systemu podatkowego w danym państwie. Przykładem mogą być kraje południa Europy, w których z powodu niewydolności systemu oraz powszechnego unikania podatków faktyczny poziom płaconych podatków jest znacznie niższy od zakładanego. Powoduje to poważne kłopoty takich państw. Zwalczanie nieuczciwego procederu jest szczególnie trudne w krajach, w których unikanie opodatkowania stało się w ręcz pewnego rodzaju stałą tradycją. Znane są przykłady, kiedy to pracownicy urzędów skarbowych wręcz współpracują z podatnikami w opracowywaniu strategii unikania podatków i pomagają w ukrywaniu dochodów.

© 2012, monika. All rights reserved.