FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Odzyskiwanie surowców

Coraz popularniejsze staje się odzyskiwanie metali rzadkich z urządzeń i elementów zużytych. To z tego powodu masowo są skupowane katalizatory samochodowe. Z ceramicznego wkładu odzyskiwany jest pallad, platyna, rod. Co ważniejsze, recykling jest zdecydowane bardziej opłacalny niż wydobycie tych surowców. Obecnie odzyskuje się w ten sposób około 20 % zapotrzebowania przemysłu na metale rzadkie. Ale recykling obejmuje i inne materiały i odpady cywilizacyjne czy też motoryzacyjne.
Wraz z pojawianiem się coraz większej ilości pojazdów wzrasta ilość zużytych opon. Recykling opon to jedyny sposób na pozbycie się kłopotliwych składowisk. Obecnie coraz częściej zużyte opony rozdrabnia się i dodaje do asfaltu, wykorzystuje się je do wyciszania ścian ale także do produkcji podkładów kolejowych, umacnia się nimi brzegi rzek, umacnia wały, buduje się z nich falochrony, rafy, wykorzystuje się je również do utwardzania nisz pod mostami, są utylizowane, co sprawia, że są doskonałym  materiałem w ciepłowniach.
Zastosowanie jest ogromne, nie dawno odkryto, że opony można wykorzystywać do produkcji efektywniejszych filtrów do wody. Materiały przetwarzane tego typu są więc bardzo wartościowym surowcem i już nie muszą zalegać na wysypiskach co jest korzystne ekonomicznie dla nas a także jest korzystne dla otaczającego nas środowiska naturalnego, którego dzięki temu nie degradujemy w tak dużym stopniu. Odzysk surowców zobacz odzysk metali został doceniony dopiero nie dawno, gdy światowy kryzys skłonił wszystkich do szukana maksymalnych oszczędności a recykling to naprawdę ogromne oszczędności. Składowiska, wysypiska są drogie w utrzymaniu, zmniejszenie ich ilości jest więc same w sobie opłacalne a dodatkowo tanim kosztem przetwarzane i wykorzystywane ponownie surowce to dodatkowy plus.

© 2012 – 2014, provesta. All rights reserved.