FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

O zawodzie tłumacza

Biuro tłumaczeń

Podmioty skłonne do pracy na stanowisku tłumacza przysięgłego mają wielką nadzieję na podniesienie kwalifikacji i wzrost ilości pojawiających się propozycji pracy, ale także na dostawanie właściwego i godziwego honorarium za wykonywaną translację. Oczekiwania tłumaczy może bywają znaczące, z uwagi na fakt, że sporo poświęcili wysiłku, by uzyskać prawa do uwierzytelniania tłumaczeń. Ale jak to się przedstawia w realiach?

Wedle rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, przeliczniki oferowane tłumaczom posiadającym uprawnienia do poświadczania tekstów, w szczególności specjalizującym się w językach z klasy pierwszej, nie wyglądają imponująco. Jednostka realizująca tłumaczenia na język polski z rosyjskiego, francuskiego i angielskiego dla organów administracyjnych, Policji, sądów, prokuratury, otrzyma jedynie 23 zł w przeliczeniu na stronę a z kolei 30,07 zł przekładając na te języki z j. ojczystego.

W innych klasach lingwistycznych, które zawierają języki z całego świata, ceny za tłumaczenia na język polski wahają się między 24,77 zł a 33,61 zł. Tymczasem w przypadku przekładów na język cudzy przeliczniki mieszczą się w przedziale 35,38 zł – 49,54 zł. Jednostki płatnicze powiększane będą o 100 procent o ile data wykonania zlecenia, przypada w dniu zlecenia, lub tłumaczenie następuje sposobem ekspresowym oraz o kolejne 25 procent jeśli przejrzystość pisma będzie ograniczona.

W przypadku tłumaczenia ustnego przeliczniki przytoczone wcześniej ulegają zaledwie podniesieniu o 30 procent w stosunku do liczebności godzin, które tłumacz poświęca na tłumaczenie. Zawsze natomiast zaokrąglana jest w górę każda zaczęta godzina w przypadku tłumaczenia ustnego, a także niecała kolejna stronica w przypadku tłumaczenia pisemnego.

Owe ceny nie są raczej imponujące, szczególnie jeżeli porówna się je z cenami rynkowymi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Biuro tłumaczeń, z którym współdziała np. tłumacz przysięgły języka angielskiego, będzie w stanie zaoferować klientowi należność znacznie przewyższającą wyżej zaprezentowane stawki.

A jak liczone są tłumaczenia?

Każde biuro tłumaczeń w przypadku wykonywania tłumaczenia przysięgłego pisemnego przyjmuje za stronę przeliczeniową z reguły 25 linijek obejmujących 45 znaków ze spacjami, ewentualnie po prostu 1.125 znaków. W przypadku tłumaczenia zwykłego przyjmuje 1.600 lub 1.800 znaków, a w przypadku tłumaczenia ustnego minimalnie blok 4-godzinny jako najniższą jednostkę rozliczeniową.

© 2012 – 2014, Bernadetta. All rights reserved.